Spine Planning

Panel nástrojů

Tlačítko HomeVýběrem tlačítka Home se vrátíte na úvodní stránku. Všechny změny se uloží a program Spine Planning zůstane spuštěný na pozadí. Na úvodní stránce můžete otevřít jiné aplikace Brainlab (např. Spine & Trauma 3D Navigation).

Nabídka Zoom a ViewFunkce

Popis

Scroll

Procházejte nahoru nebo dolů všemi řezy v okně.

Zoom

  • Přetáhněte nahoru/doleva (zmenšení) nebo dolů/doprava (zvětšení).
  • Používáte-li dotykovou obrazovku, přitlačte dva prsty na obrázek a prsty sepněte (zmenšení) nebo roztáhněte (zvětšení).

Pan

Přetažením posuňte řez v rámci okna.

Windowing

Upravte jas a kontrast přetažením přes řez.

Nabídka DataČ.Součást

Otevřete nabídku Data, chcete-li vybrat data pacientů a plánované položky.

Vyberte MORE, chcete-li načíst další data pacientů.

Vyberte kartu Objects, Screws nebo Points, chcete-li zobrazit již naplánované objekty, šrouby nebo body.

Pomocí ikon s okem můžete zobrazit/skrýt všechny objekty, šrouby nebo body.

Pomocí ikony s okem můžete zobrazit/skrýt vybraný objekt, šroub nebo bod.

Vlastnosti šroubůČ.Součást

Podle potřeby upravte položku Name šroubu.

Podle potřeby napište komentář pro daný šroub do pole Comment.

Vyberte tlačítko Color pak vyberte barvu, kterou chcete danému šroubu přiřadit.

Číslo výrobku: 60920-06CS

Datum vydání: 2020-03-09