SmartBrush

Obsah

Začínáme

Pozadí

SmartBrush obsahuje nástroje konturování, které pomáhají lépe vizualizovat anatomické struktury a nádory.

S aplikací SmartBrush můžete:

  • interaktivně vytyčovat cíle,
  • zpřehledňovat vícerovinné definice 3D objemů,
  • roztahovat kontury kliknutím myši nebo dotykem prstu,
  • při zvýrazňování současně brát v úvahu více modalit.

Výběr dat

Před spuštěním programu SmartBrush vyberte pacienta a požadovaná data v nástroji Patient Selection. Další informace naleznete v Uživatelské příručce k programu Patient Data Manager.

Detekce anomálií

Program SmartBrush detekuje možné anomálie, pokud na nějaké v systému narazí. To znamená, že v obecném pracovním postupu se program SmartBrush zaměří na detekované abnormality a zvětší jejich zobrazení.

Číslo výrobku: 60919-79CS

Datum vydání: 2019-12-05