Patient Data Manager

Obsah

Välja och hantera patientdata

Allmän information

I Patient Selection kan du söka efter och välja en patient, redigera patientinformation, slå samman dubbletter och radera patienter.

Patient Selection öppnas efter att du loggat in i ditt system eller efter att du öppnat det önskade arbetsflödet.

Sökalternativ

Nr

Förklaring

Sökfält: Ange patientens namn eller annan identifierande information.Välj kryssrutan CD/USB för att endast visa data som finns på isatt CD/USB-medium.

Välj filtret Worklist för att enbart visa patienter som finns med på enhetens arbetslista.

Välj filtret Marked för att enbart visa patienter som du markerade i den aktuella sessionen.

Välj Browse för att välja den mapp som innehåller DICOM-data från ditt filsystem.

Jokertecken

Jokertecken kan användas i sökfältet för att hämta en lista med patienter. Till exempel:

Söksträng

Resultat

b*

Alla patienter vars efternamn börjar på ”b”

*^b*

Alla patienter vars förnamn börjar på ”b”

Ikoner för lagringsplatser

Ikoner i Patient Selection anger var patientdata har lagrats. Om uppgifter har sparats på fler än en plats visas flera ikoner. Om uppgifter bara har sparats på den lokala enheten visas ingen ikon.

Ikon

DatalagringsplatsAnpassad lagringsplats (t.ex. Browse…)Brainlab lagringsplats (t.ex. Brainlab DICOM Proxy, central Brainlab-server)


PACSQuentryAnsluten USB-enhetInsatt CD/DVD

Art. nr 60919-39SV

Datum zveřejnění: 2019-01-31