Patient Data Manager

Obsah

Výber a správa údajov pacienta

Všeobecné informácie

Patient Selection vám umožňuje vyhľadať a zvoliť daného pacienta, upravovať jeho informácie, spájať duplikáty a odstraňovať pacientov.

Patient Selection sa otvorí po prihlásení do systému alebo po otvorení požadovaného pracovného toku.

Možnosti vyhľadávania

Č.

Vysvetlenie

Vyhľadávacie pole: Zadajte meno pacienta alebo ďalšie identifikačné údaje.Označte políčko CD/USB, aby sa zobrazili len údaje na vloženom CD/USB.

Pomocou filtra Worklist zobrazíte len pacientov na pracovnom zozname daného zariadenia.

Pomocou filtra Marked zobrazíte len pacientov, ktorých ste v danej relácii označili.

Pomocou Browse môžete vybrať adresár s DICOM údajmi vo vašom súborovom systéme.

Zástupné znaky

Zástupné znaky môžete používať v poli vyhľadávania na zobrazenie zoznamu pacientov. Príklad:

Hľadaný reťazec

Výsledok

b*

Všetci pacienti, ktorých priezviská začínajú na písmeno „b“.

*^b*

Všetci pacienti, ktorých krstné mená začínajú na písmeno „b“.

Ikony umiestnenia úložiska

Ikony v Patient Selection označujú miesto uloženia údajov pacienta. Ak sú údaje uložené na viac ako jednom mieste, zobrazia sa viaceré ikony. Ak sú údaje uložené len na lokálnom zariadení, nezobrazuje sa žiadna ikona.

Ikona

Umiestnenie úložiska údajovVlastné umiestnenie úložiska (napr. Browse…)Umiestnenie úložiska Brainlab (napr. Brainlab DICOM Proxy, centrálny server Brainlab)


PACSQuentryPripojené USB pamäťové médiumVložené CD/DVD

Výrobok č. 60919-39SK

Datum zveřejnění: 2019-03-21