Patient Data Manager

Obsah

Wybieranie danych pacjenta i zarządzanie nimi

Informacje ogólne

Patient Selection umożliwia wyszukiwanie i wybieranie pacjenta, edytowanie informacji o pacjencie, scalanie duplikatów i usuwanie pacjentów.

Program Patient Selection otwiera się po zalogowaniu do systemu lub po otwarciu żądanego schematu postępowania.

Opcje wyszukiwania

Nr

Objaśnienie

Pole wyszukiwania: Wprowadzić imię i nazwisko pacjenta lub inne informacje identyfikujące.Zaznaczyć pole wyboru CD/USB, aby wyświetlić tylko dane znajdujące się na włożonych nośnikach CD/USB.

Wybrać filtr Worklist, aby wyświetlić tylko pacjentów uwzględnionych na liście zadań urządzenia.

Wybrać filtr Marked, aby wyświetlić jedynie pacjentów, którzy zostali zaznaczeni w bieżącej sesji.

Wybrać przycisk Browse, aby wybrać folder zawierający dane DICOM z systemu plików.

Wieloznaczniki

Wieloznaczniki mogą być wprowadzane w pole wyszukiwania w celu uzyskania listy pacjentów. Na przykład:

Kryteria wyszukiwania

Wynik

b*

Wszyscy pacjenci, których nazwisko zaczyna się na literę „b”

*^b*

Wszyscy pacjenci, których imię zaczyna się na literę „b”

Ikony miejsca przechowywania

Ikony w programie Patient Selection wskazują miejsce przechowywania danych pacjenta. Jeżeli dane przechowywane są w więcej niż jednej lokalizacji, wyświetlonych jest kilka ikon. Jeżeli dane przechowywane są tylko na urządzeniu lokalnym, żadna ikona nie jest wyświetlona.

Ikona

Miejsce przechowywania danychNiestandardowe miejsce przechowywania (np. Browse…)Miejsce przechowywania firmy Brainlab (np. Brainlab DICOM Proxy, centralny serwer firmy Brainlab)


PACSQuentryPodłączone urządzenie USBWłożony nośnik CD/DVD

Nr art.: 60919-39PL

Datum zveřejnění: 2019-01-24