Patient Data Manager

Obsah

Jak vytvořit událostKrok

1.

Zvolte na panelu nástrojů možnost Events , poté možnost New Event.

Otevře se dialogové okno.

2.

Pomocí rozevírací nabídky vyberte typ události.

3.

Můžete aktualizovat předvyplněný název pole a případně přidat popis.

4.

Po dokončení zvolte OK.

Na časové ose je vytvořena událost a položky jsou případně podle ní přeskupeny do nových clusterů.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21