Patient Data Manager

Obsah

Ukončení programu

Obecné informace

Pomocí možnosti ukončit v dialogovém okně můžete software ukončit, zavřít nebo restartovat, provést vypnutí, zahájit nové ošetření nebo přepnout na nový pracovní postup.

Možnosti ukončení

Volbou Finish otevřete dialogové okno s možnostmi ukončení.Možnosti

Chcete-li se vrátit k výběru pracovního postupu, zvolte Switch workflow.

Chcete-li provést odhlášení aktuálního uživatele a otevřít nové ošetření, zvolte New treatment.

Chcete-li systém restartovat, zvolte Restart.

Chcete-li systém vypnout, zvolte Shut down.

Chcete-li zavřít aplikaci Content Manager, zvolte Exit.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21