Patient Data Manager

Obsah

Klasifikace onemocnění

V závislosti na pracovním postupu můžete být vybídnuti, abyste vybrali klasifikaci onemocnění. Pokud data pacienta klasifikaci onemocnění již obsahují, bude předem vybrána poslední klasifikace.

V některých aplikacích Brainlab se informace zadané v tomto kroku použijí k automatickému výběru odpovídajících datových sad, nástrojů a/nebo rozložení zobrazení.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21