Patient Data Manager

Obsah

Plán a přenos dat pro navigaci

Při plánování a přenosu dat pro navigaci postupujte podle těchto kroků.

Krok

1.

Zvolte pacienta.

2.

Otevřete aplikaci DICOM Viewer / plánovací program Brainlab.

3.

Zvolte sady snímků a předem naplánovaný obsah.

4.

Upravte data podle potřeby.

5.

Zvolte funkci Done v aplikaci DICOM Viewer / plánovacím programu Brainlab.

6.

Spusťte navigační program.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21