Patient Data Manager

Obsah

Úprava informací o pacientoviKrok

1.

Zvolte pacienta.

2.

V možnosti Manage, vyberte Edit.

3.

Klikněte na pole, které chcete upravit.

4.

Upravte informace o pacientovi, pak klikněte na Done , čímž údaje uložíte.

5.

Pro vrácení změn, které jste provedli v informacích o pacientovi, klikněte na ikonu Restore.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21