Patient Data Manager

Obsah

Rozmazaná obrazovka

Obecné informace

Klonovaná obrazovka je rozmazaná, když se primární displej neaktualizuje. Pokud k tomu dojde, zavřete Content Manager na hlavní obrazovce.Následují scénáře, na kterých může dojít k rozmazané obrazovce:

  • Klonované displeje: Pokud je Content Manager otevřený přes aplikaci běžící na primárním displeji, klonovaný displej bude rozmazaný.

  • Displeje připojených systémů (např. Buzz připojený ke Curve): Pokud je Content Manager otevřený přes aplikaci běžící na primárním displeji, displej připojeného systému bude rozmazaný. Pokud však aplikace běží na jiném displeji, který není zakryt aplikací Content Manager, pak se takový připojený displej nebude jevit jako rozmazaný.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21