Patient Data Manager

Obsah

Klonování displejů (varianta 2)Krok

1.

V pravém dolním rohu cílového displeje zvolte klonovaný displej .

2.

Zvolte tlačítko Clone .

3.

Zvolte zdrojový displej. Displej je zkopírován.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21