Patient Data Manager

Obsah

Výběr dat (alternativní)

Obecné informaceData Selection může také zobrazovat data pacienta pomocí zobrazení časové osy.

Č.

Vysvětlení

Oblast Load Data: Načítá další data z předchozího data do časové osy.

Zobrazení časové osy zobrazuje data pacienta na základě anatomického stavu pacienta k datu pořízení.

Datové sady jsou uspořádány do datových clusterů souvisejících s anatomickým stavem pacienta.

Oblast SUGGESTED DATA zobrazuje data, která software považuje za nejrelevantnější.

Možnost See All Data zobrazuje všechna data v tomto datovém clusteru.

Možnost Filter: Pomocí rozevírací nabídky vyberte mezi všemi daty nebo Plans only.

Možnost Events: Vytvořte nové události, které dokumentují změnu anatomického stavu pacienta na časové ose.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21