Patient Data Manager

Obsah

Klonované displeje

Obecné informaceU systémů Curve je/jsou primární displej/e plně funkční a zaměnitelný/é. V případě použití přidaného displeje je použití omezeno na klon primárního displeje.

Č.

Součást

Přidaný displej

Ikona kopie

Stranový poměr může být na externích displejích nesprávný. Abyste se ujistili, že externí displej je správný, proveďte kruhové měření nebo otevřete stávající snímek obsahující kruh (např. použijte pokud možno předinstalovaného pacienta pojmenovaného jako BRAINLABTESTPATIENT). V případě, že se kruh jeví jako šišatý nebo má jiný nesprávný tvar, kontaktujte technickou podporu Brainlab.

Nekompatibilní rozlišení displeje

Pokud je na připojeném displeji nekompatibilní rozlišení a snažíte se zobrazit navigační program, indikuje ikona, že bylo detekováno nekompatibilní rozlišení.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21