Patient Data Manager

Obsah

Jak vybrat pacienta pomocí funkce Browse…

Krok

Chcete-li importovat data DICOM z jiného umístění, vyberte možnost Browse…

Otevře se aplikace Windows Explorer (Průzkumník Windows) a budete vybídnuti, abyste vybrali složku.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21