Patient Data Manager

Obsah

Klonování displejů (varianta 1)

V případě, že je displej klonován, je možné interagovat s oběma plně funkčními displeji.Krok

1.

Pomocí prstu stiskněte a přetáhněte zdrojový displej na cílový displej .

2.

Zvedněte prst z obrazovky.

Displej je zkopírován.

Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21