Origin Data Management

Obsah

Dodavanje lokalnog korisnika

Korak

1.

Odaberite Server Desktop (Radna površina poslužitelja).

2.

Otvorite dijaloški okvir Computer Management (Upravljanje računalom):

  • Odaberite Control panel (Upravljačka ploča) iz izbornika Start (Početak).
  • Odaberite Administrative tools (Administrativni alati).
  • Odaberite Computer Management (Upravljanje računalom).

3.

Na lijevoj ploči proširite granu Local Users and Groups (Lokalni korisnici i grupe) i kliknite Users (Korisnici).

4.

U gornjem izborniku odaberite Action (Radnja) i zatim New user (Novi korisnik).

5.

Unesite korisničko ime, opis i lozinku.

6.

Na lijevoj ploči proširite granu Users and Groups (Korisnici i grupe) i odaberite Groups (Grupe).

7.

Na desnoj ploči dvaput kliknite na grupu u koju biste željeli dodati korisnika.

Primjerice, odaberite:

  • BL_OriginSessionManager;
  • BL_OriginAdministrators;
  • BL_OriginUsers;
  • BL_OriginIheUsers;
  • Remote Desktop Users (Korisnici udaljene radne površine);
  • BL_All.

8.

Odaberite Add (Dodaj) i dodajte nove korisnike koji će imati odgovarajuća prava grupe.

9.

Odaberite OK (U redu) da biste potvrdili.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09