Origin Data Management

Obsah

Videokonferencije

Opće informacije

Značajka videokonferencije omogućava uspostavljanje glasovne i videoveze između dvije strane:

  • BuzzBuzz

  • Buzz – računalo

  • Računalo – računalo

Kompatibilnost

Videokonferencija na računalu podržana je isključivo u pregledniku Google Chrome.

Pokretanje značajke videokonferencije

  • Buzz: nakon prijave automatski postajete dostupni za sudjelovanje u videokonferenciji.

  • Računalo: da biste videokonferenciju pokrenuli na računalu, u preglednik Chrome unesite URL za pristup. Vaši podaci za prijavu identični su onima za prijavu na OR Portal.

Kontrole mikrofona i kamere

KontrolaFunkcija


Kontrolu Microphone povucite ulijevo da biste isključili mikrofon.Kontrolu Camera povucite ulijevo da biste onemogućili kameru.

  • Vaš će se prozor s videoprikazom zasiviti.
  • Vaš kontakt više neće moći vidjeti vaš videoprikaz.
Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09