Origin Data Management

Obsah

Aktivacija certifikata za RDP, TS Gateway i Ericom HTML5

Opće informacije

Za aktivaciju certifikata potrebne su vam administratorske ovlasti. Metoda aktivacije certifikata ovisi o konfiguraciji poslužitelja.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09