Origin Data Management

Obsah

Upravljanje pacijentima

O upravljanju pacijentima

Aplikacija Patient Selection omogućava pretraživanje i odabir pacijenata, uređivanje podataka o pacijentima, spajanje duplikata i brisanje pacijenata.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09