Origin Data Management

Obsah

Izvoz plana

Korak

1.

Umetnite medij za pohranu u klijentsko računalo.

2.

Otvorite iPlan ili potrebnu aplikaciju Brainlab Element s početnog zaslona.

3.

Izvršite potrebni zadatak.

4.

Odaberite Save and Export u alatu iPlan Navigator softvera za planiranje.

5.

Odaberite Export Location s popisa u dijaloškom okviru Export.

6.

Po završetku izvoza uklonite medij za pohranu iz klijentskog računala koristeći se funkcijom sustava Windows Safely Remove Hardware (Sigurno uklanjanje hardvera).

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09