Origin Data Management

Obsah

Izvoz podataka

Izvoz planiranog sadržaja

Izvoz u ciljno odredište formata Advanced File tvrtke Brainlab pokrenut će pretvorbu DICOM podataka u format Advanced File tvrtke Brainlab. Format Advanced File tvrtke Brainlab može se pretvoriti natrag u DICOM format.

Objekti odabrani za izvoz ponovno se uzorkuju na originalnu razlučivost i usmjerenje izvornog skupa slika koji se koristi za iscrtavanje struktura.

Pažljivo pregledajte izvezene strukture jer se volumen i/ili oblik mogu promijeniti.

Podaci za Quentry

Za prijenos ili preuzimanje podataka o pacijentu s mrežnog mjesta quentry.com odaberite Quentry. Dodatne informacije potražite u uputama na zaslonu ili u Korisničkom priručniku za softver Quentry Gateway.

Anonimizirani podaci

Oprez

Anonimizacija zamjenjuje DICOM oznake informacijama za identifikaciju (npr. imenom pacijenta, ID brojem, datumom rođenja i adresom). Za potpuni popis DICOM oznaka koje se mijenjaju tijekom anonimizacije ili za više informacija obratite se korisničkoj podršci tvrtke Brainlab.

U slučaju potrebe za strožom anonimizacijom (npr. uklanjanje i privatnih DICOM oznaka) obratite se korisničkoj podršci tvrtke Brainlab. Napominjemo da uporaba strožeg profila anonimizacije može uzrokovati nemogućnost očitavanja sadržaja koji softver tvrtke Brainlab generira nakon anonimizacije.

Anonimizaciju nije moguće provesti na snimkama zaslona, PDF dokumentima ili videozapisima. Od vas će se tijekom izvoza zatražiti da uklonite snimke zaslona (ako postoje).

Izvoz DICOM RT podataka

Funkcija DICOM radioterapijskog (RT) izvoza pretvara DICOM podatke u DICOM RT format i izvozi podatke u prethodno konfigurirano DICOM mrežno odredište na dodatnu obradu u sustavima drugih proizvođača.

DICOM RT izvoz upotrebljava DICOM biblioteku spajanja kao protokol prijenosa u sustave drugih proizvođača. DICOM standard pruža mogućnost razmjene podataka između sustava različitih dobavljača. DICOM RT izvoz izrađuje najnoviji podskup DICOM objekata za prijenos određene digitalne slike, grafičkih i ostalih podataka između dva ili više sustava.

DICOM pohranjuje određeni broj prostornih točaka koje se upotrebljavaju za rekonstrukciju obrisa. Zbog različitih algoritama koje koriste različiti sustavi, stvarni prikaz obrisa vrlo će se vjerojatno razlikovati, ali u izuzetno maloj mjeri. Te bi različite interpretacije mogle rezultirati blagim izobličenjima obrisa i razlikama u volumenu. Stoga nakon uvoza na sustav drugog proizvođača pažljivo provjerite strukture.

Upozorenje

Izvoz 3D objekata i točaka za anotaciju

3D objekti i točke za anotaciju tijekom izvoza se pretvaraju u tzv. format „DICOM RT Structure Set”, a objekti se ponovno uzorkuju s obzirom na povezani skup slika ili spojeni skup slika koji je obuhvaćen trenutačnim odabirom.

Konfiguracije za izvoz 3D objekata i točaka za anotaciju su sljedeće:

  • Zadana konfiguracija: Svi se objekti izvoze u kontekstu izvornog skupa slika u kojemu su nastali. Ako među podacima za izvoz nije odabran izvorni skup slika, kao osnovni skup za izvoz odabrat će se posljednji skup CT slika koji je spojen s izvornim skupom slika. U slučaju odabira isključivo MR skupova slika, odabrat će se skup s najvećim volumenom i najmanjom veličinom voksela. Ako niste odabrali spojeni skup slika za izvoz, postupak izvoza će se prekinuti.

  • Svi su objekti stvoreni u najnovijim CT podacima odabranima za izvoz. U slučaju odabira objekata koji nisu spojeni s ovim CT skupom slika, ti se objekti neće izvoziti. Želite li promijeniti zadanu konfiguraciju, javite se korisničkoj podršci tvrtke Brainlab.

Upozorenje

Interpretacija obrisa

Upozorenje
Upozorenje

Izvoz trajnih skupova podataka

Funkcija izvoza DICOM Burned-In Dataset trajno integrira obrise segmentiranog objekta u seriju DICOM MR slika i time izrađuje novu seriju DICOM slika. Ta je funkcija dostupna samo za točno jedan segmentirani objekt u kombinaciji s točno jednom serijom DICOM MR slika. Aplikacije drugih proizvođača kompatibilne sa sustavom DICOM omogućavaju učitavanje tih slika i ponovnu izradu sadržaja (npr. s pomoću graničnih algoritama).

Nakon završetka izvoza, novo izrađena DICOM serija slika bit će prepoznatljiva po komentaru serije „BURNED-IN” i lokaciji zajedno s originalnim podacima o pacijentu.

Upozorenje
Upozorenje
Upozorenje
Upozorenje
Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09