Origin Data Management

Obsah

Kako certifikate na klijentima učiniti pouzdanima

Ručna instalacija ili automatska distribucija samopotpisanih SSL certifikata

Za ručnu instalaciju samopotpisanog certifikata prijavite se na klijentsko računalo koristeći se svojim vjerodajnicama.

  • Ako više korisnika upotrebljava jedno računalo, koraci se moraju ponoviti za svakog korisnika (Mogućnost 1).
  • Ako upotrebljavate mnogo zajedničkih klijentskih računala, preporučuje se automatska distribucija prema pravilniku usluge Active Directory (Aktivni imenik) (Mogućnost 2).
Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09