Origin Data Management

Obsah

Ručno instaliranje samopotpisanog certifikata

Korak

1.

Otvorite web-preglednik (npr. Internet Explorer) i upišite web-adresu (URL) svog softvera Origin Server.

Prikazuje se sigurnosno upozorenje o certifikatu.

2.

Odaberite Continue to this website (not recommended) (Nastavi na to web-mjesto (ne preporučuje se)).

Prikazuje se stranica za prijavu softvera Origin Server.

3.

Odaberite Certificate error (Pogreška certifikata) u adresnoj traci preglednika.

Prikazuje se dijaloški okvir Untrusted Certificate (Nepouzdani certifikat).

4.

Odaberite View certificates (Prikaz certifikata).

Prikazuje se dijaloški okvir Certificate (Certifikat).

5.

Odaberite Install Certificate… (Instaliraj certifikat…).

Pokreće se Certificate Import Wizard (Čarobnjak za uvoz certifikata).

Slijedite korake za preuzimanje certifikata, zatim odaberite Finish (Završi).

6.

Prikazuje se Security Warning (Sigurnosno upozorenje).

Potvrdite sigurnosnu iznimku odabirom Yes (Da).

7.

Po završetku uvoza prikazuje se poruka. Odaberite OK (U redu).

8.

Zatvorite preglednik te ga zatim ponovno otvorite.

Sigurnosno upozorenje više se ne prikazuje i trebao bi se prikazivati simbol zatvorenog lokota. Ako odaberete lokot, status certifikata prikazuje se kao OK (U redu).

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09