Origin Data Management

Obsah

Preusmjeravanje novih URL adresa na prethodne adrese / kratki naziv poslužitelja (opcionalno)

U ovom odjeljku opisani su koraci kojima se postavlja preusmjeravanje za URL poslužitelja Origin Server s URL-a koji sada sadržava FQDN (npr. originserver.<naziv_poslužitelja>) na prethodnu adresu, primjerice originserver.

Korak

1.

Prijavite se na poslužitelj Origin Server s pomoću RDP-a kao korisnik s ovlastima lokalnog administratora.

2.

Pokrenite program IIS Manager (Upravitelj internetskim informacijskim uslugama).

3.

Proširite stavku koja pripada vašem poslužitelju (FQDN). Desnom tipkom miša kliknite na Sites (Mjesta) i odaberite Add Website… (Dodaj web-mjesto).

4.

U dijaloškom okviru Add Website (Dodaj web-mjesto):

  • Postavite Site name/former address (Naziv mjesta / prethodna adresa) (npr. originserver)
  • Odredite Physical path (Fizički put) (npr. izradite direktorij s pomoću Create Folder (Izradi mapu) ili praznu mapu na svom Brainlab putu)
  • Odredite naziv glavnog računala (npr. origin)

5.

Potvrdite s OK (U redu).

6.

U programu IIS Manager (Upravitelj internetskim informacijskim uslugama) desnom tipkom miša kliknite na novoizrađeno web-mjesto (npr. origin).

  • Odaberite Edit Bindings… (Uredi povezivanja…).

  • Kliknite Add (Dodaj) da biste izradili https povezivanje za origin.

  • Izmijenite vrstu u https i odaberite novoizrađeni SSL certifikat.

7.

Potvrdite s OK (U redu).

8.

Ponovno odaberite origin i izradite HTTP Redirect (HTTP preusmjeravanje) u programu IIS Manager (Upravitelj internetskim informacijskim uslugama).

9.

Konfigurirajte HTTP Redirect (HTTP preusmjeravanje).

Označite potvrdni okvir za Redirect requests to this destination (Preusmjeri zahtjeve na ovo odredište) i upišite odredište u tekstno polje.

Odredište ovisi o FQDN-u poslužitelja:

  • origin je kratki naziv poslužitelja, <naziv_vaše_domene> je primjer naziva domene

  • $S$Q omogućuje da se parametri (npr. QuickStartApp) očuvaju tijekom preusmjeravanja.

10.

Na vrhu desnog stupca odaberite Apply (Primijeni).

11.

Testirajte konfiguraciju sljedećim:

http://origin -> https://origin.<naziv_vaše_domene>

https://origin -> https://origin.<naziv_vaše_domene>

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09