Origin Data Management

Obsah

Preduvjeti nisu ispunjeniAko se prikaže taj zaslon, to znači da vaše računalo ne ispunjava minimalne preduvjete.

Odaberite Show the Client Check kako biste vidjeli koji preduvjeti nisu ispunjeni.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09