Origin Data Management

Obsah

Spajanje dupliciranih pacijenataKorak

1.

U izborniku Manage odaberite Merge na vrhu glavnog zaslona u alatnoj traci.

2.

Na popisu Patient List odaberite pacijente koje želite spojiti i odaberite Merge .

3.

Odaberite željenog pacijenta u dijaloškom okviru.

4.

Odaberite OK da biste potvrdili.

5.

Za poništavanje spajanja odaberite Restore u bilo kojem trenutku.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09