Origin Data Management

Obsah

Mjesta izvoza

Definiranje direktorija izvoza

Direktoriji izvoza mogu se dijeliti diljem mreže tako da im se može pristupiti s drugih radnih stanica ili platformi za planiranje (npr. Buzz, Curve ili Kick).

U sljedećim uputama direktorij izvoza uzet je kao primjer podataka o pacijentu koji se nalaze u softveru Origin Server. Ako se upotrebljava datotečni poslužitelj ili se direktorij izvora nalazi negdje drugdje, prilagodite put na odgovarajući način.

Zadano mjesto za podatke o pacijentima je F:\PatientsData\.

Ovisno o vrsti izvoza, ciljni direktorij nalazi se pod direktorijem podataka o pacijentima (npr. F:\PatientsData\Navigation).

Za izvoz putem aplikacija Patient Data Manager ili iPlan, najmanje jedno mjesto izvoza mora biti definirano za ciljnu platformu (npr. Curve). To možete napraviti pokretanjem aplikacija Patient Data Manager ili iPlan i definiranjem novog čvora izvoza u softveru za planiranje u koraku izvoza.

Izradite jednu mapu izvoza za svaku ciljnu platformu.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09