Origin Data Management

Obsah

Funkcije za administriranje softvera Origin Server

Administriranje softvera Origin Server

Funkcije za administratore softvera Origin Server uključuju:

  • Upravljanje korisnicima
  • Upravljanje grupama domena
  • Konfiguriranje provjera opoziva
  • Konfiguriranje preglednika
  • Daljinsku korisničku podršku
Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09