Origin Data Management

Obsah

Dijeljenje sesije

Upotreba dijeljenja sesije

Koristeći se značajkom Session Sharing dva korisnika softvera Origin Server mogu dijeliti sesiju čime se omogućava suradnja na planu liječenja. Oba korisnika imaju kompletan pristup svim značajkama softvera.

Upozorenje
Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09