Origin Data Management

Obsah

Filtriranje i pokretanje prethodno konfiguriranih tijekova radaKorak

Odaberite ikonu relevantnog tijeka rada.

  • Filtrirani odabir instaliranih softverskih aplikacija otvorit će se u aplikaciji Content Manager.

  • Za vođeni tijek rada: prvi korak prethodno konfiguriranog tijeka rada otvorit će se u odgovarajućoj softverskoj aplikaciji.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09