Origin Data Management

Obsah

Parametri za vrstu zahtjeva = PATIENT

U ovoj su tablici opisani parametri za vrstu zahtijeva PATIENT u IHE poveznici koju podržava Origin Server. Ova je tablica djelomična referenca iz Tablice 4.106.4.1.2-1 IHE standarda.

ParametarZAHTJEVOpisNapomene
PatientIDRIdentificira subjekt studija koje se zahtijevaju. Njegova vrijednost mora uključivati identifikaciju tijela koje vrši dodjelu.

Mora se formatirati kao vrsta podataka HL7® CX u skladu sa zahtjevima navedenima za transakciju Patient Identity Feed (Sažetak identiteta pacijenta) (pogledajte ITI TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientNameOPomaže pri identifikaciji subjekta studija koje se zahtijevaju u slučaju da patientID nije prepoznat.Mora se šifrirati u formatu DICOM PN.
lowerDateTimeOUpotrebljava se za ograničavanje najranijeg datuma/vremena ispitivanja.Mora se šifrirati u primitivnom obliku datum i vremena u XML-u.
upperDateTimeOUpotrebljava se za ograničavanje najkasnijeg datuma/vremena ispitivanja.Mora se šifrirati u primitivnom obliku datum i vremena u XML-u.
mostRecentResultsOBroj najnovijih studija koje treba uključiti u odgovor.Ako se ovaj parametar izostavi, poslužitelj će odlučiti koliko će se rezultata vratiti.
modalitiesInStudyOOvim se atributom identificira jedan ili više modaliteta koji se zahtijevaju, putem vrijednosti DICOM modaliteta odvojenih zarezom.Odabire se bilo koja studija koja sadrži seriju s bilo kojom od navedenih vrijednosti modaliteta.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09