Origin Data Management

Obsah

Prekid veze daljinskog upravljanjaKorak

1.

Pritisnite ikonu Remote Control na glavnom zaslonu aplikacije Content Manager.

2.

Odaberite Disconnect u dijaloškom okviru REMOTE CONTROL.

Br. proiz. 60919-77HR

Datum vydání: 2020-04-09