Origin Data Management

Obsah

Patientstyring

Om patientstyring

Patient Selection gør det muligt at søge efter og vælge en patient, redigere patientoplysninger, flette dobbeltregistreringer og slette patienter.

Art-nr.: 60919-77DA

Datum vydání: 2020-04-09