Origin Data Management

Obsah

Jak přijmout nebo odmítnout příchozí hovory

Zvukový signál vás upozorní na příchozí hovor.Krok

1.

Zvolte ikonu Video Conferencing na hlavní obrazovce aplikace Content Manager (pouze Buzz).

2.

Jakmile zazní zvukový tón, můžete:

  • Zvolit možnost Answer, čímž příchozí hovor přijmete.

  • Zvolit možnost Decline, čímž příchozí hovor odmítnete.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09