Origin Data Management

Obsah

Začínáme s aplikací Content Manager

O aplikaci Content Manager

Content Manager je aplikace, která spravuje displeje a jiné aplikace. Vůči uživateli se Content Manager obecně chová jako výchozí obrazovka, otevře se po spuštění a po stisknutí tlačítka domovské obrazovky na displeji. Jedná se o centrální bod systému. Aplikace Content Manager obsahuje tlačítka pro zahájení výběru pacienta, aplikací, exportu a zdrojů videa, rovněž obsahuje možnosti ukončení, jako například vypnutí systémů, ale nabízí též přehled displejů. Pomocí aplikace Content Manager se instalované aplikace vizualizují a lze je spouštět a přepínat mezi displeji. Aplikace Content Manager dále zobrazuje dostupné displeje a umožňuje funkce displejů. Je možné pořizovat snímky obrazovky na displejích.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09