Origin Data Management

Obsah

PC na operačním sále s nainstalovaným PDM

Obecné informace

PC na operačním sále s nainstalovaným PDM lze spojit se systémem Buzz.

Po připojení:

  • Plochu PC na operačním sále s nainstalovaným PDM je možné zobrazit na interaktivní dotykové obrazovce.
  • Systém Buzz, program pro plánování a funkce nahrávání / vysílání datového proudu mohou být všechny ovládány pomocí PC na operačním sále s nainstalovaným PDM.

Ikona operačního sálu

Po připojení se ikona PC na operačním sále s nainstalovaným PDM objeví pod položkou TOOLS na hlavní obrazovce aplikace Content Manager.

Použijte ikonu pro zobrazení PC na operačním sále s nainstalovaným PDM na jiném displeji.

Funkce minimalizace

Aplikaci Content Manager lze na PC na operačním sále s nainstalovaným PDM minimalizovat stisknutím tlačítka minimalizace.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09