Origin Data Management

Obsah

Jak automaticky distribuovat podle zásad Active Directory Policy (Zásady služby Active Directory)

Abyste mohli distribuovat certifikát podepsaný svým držitelem všem klientům prostřednictvím zásad skupin domény, stáhněte certifikát ze serveru. Přihlaste se za tím účelem ke klientu připojenému k portálu Origin Server a proveďte následující kroky.

Krok

1.

Otevřete webový prohlížeč (např. Internet Explorer) a zadejte webovou adresu (URL) portálu Origin Server.

Zobrazí se upozornění certifikátu zabezpečení.

2.

Vyberte možnost Continue to this website (not recommended) (Pokračovat na tuto stránku (nedoporučuje se)).

Zobrazí se přihlašovací stránka portálu Origin Server.

Vyberte možnost Certificate error (Chyba certifikátu) v adresovém řádku prohlížeče.

3.

Zobrazí se dialogové okno Untrusted Certificate (Nedůvěryhodný certifikát).

4.

Vyberte možnost View certificates (Zobrazit certifikáty).

Zobrazí se dialogové okno Certificate (Certifikát).

5.

Vyberte kartu Details (Podrobnosti) a pak vyberte možnost Copy to File (Kopírovat do souboru).

Spustí se nástroj Certificate Import Wizard (Průvodce importem certifikátu).

Proveďte kroky ke stažení certifikátu, pak vyberte možnost Finish (Dokončit).

6.

Po dokončení importu se zobrazí zpráva. Zvolte OK.

7.

Zavřete dialogové okno Certificate (Certifikát) výběrem možnosti OK.

Na ploše se zobrazí exportovaný certifikát.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09