Origin Data Management

Obsah

O snímcích obrazovky

Vyberte ikonu Screenshots, chcete-li zobrazit snímky obrazovky vytvořené v programu iPlan (např. iPlan Stereotaxy/View/CMF/Cranial/ENT/Flow/Spine, iPlan RT Image nebo iPlan RT Dose) přístupnému zadáním vašich přihlašovacích údajů na portálu Origin Server. Všechny snímky obrazovky se zobrazí se základními vlastnostmi souboru.

Snímky obrazovky vytvořené pomocí aplikace Content Manager, Patient Browser a Viewer je možné zobrazit pouze pomocí aplikace Viewer a na kartě Screenshots se nezobrazí.

Možnosti na kartě ScreenshotsMožnosti

Chcete-li zobrazit soubor snímku obrazovky vytvořený v programu iPlan, vyberte jednu z těchto možností:

  • název souboru,
  • miniaturu snímku obrazovky.


Výběrem této možnosti odstraníte snímek obrazovky.Výběrem této možnosti stáhnete snímek obrazovky.

  • Pokud vyberete možnost Save, budete dotázáni, kam chcete soubor uložit.
  • Pokud vyberete možnost Open, otevře se snímek obrazovky ve výchozím programu pro zobrazování snímků.
Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09