Origin Data Management

Obsah

Jak přidat výjimku zabezpečení pro prohlížeč

Pokud si přejete ignorovat upozornění na nezabezpečené připojení a chcete pokračovat, můžete do prohlížeče přidat výjimku zabezpečení. Pokud je Active Connection Mode RDP nebo ActiveX, můžete pokračovat provedením následujícího postupu:

Krok

1.

Ověřte, že je vzdálený server správný.

2.

Vyberte možnost I understand the Risks (Chápu rizika).

3.

Vyberte možnost Add Exception (Přidat výjimku).

4.

Zaškrtněte Permanently store this exception (Trvale tuto výjimku uložit).

5.

Vyberte možnost Confirm Security Exception (Potvrdit výjimku zabezpečení).

Je-li Active Connection Mode HTML5, musíte přidat dvě výjimky zabezpečení.

  • První výjimka je popsána výše.
  • Druhá výjimka musí být přidána na port 8080.

Za tím účelem otevřete web na této adrese URL:

https://<nazevserveru>:8080

Nezapomeňte výjimku zabezpečení jednou potvrdit.

Po potvrzení se zobrazí chybové dialogové okno a budete přesměrováni na portál. Z něj můžete dále pokračovat běžným způsobem.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09