Origin Data Management

Obsah

Výběr a zpracování dat pacienta

O softwarovém komponentu Patient Selection

Patient Selection umožňuje vyhledat zvoleného pacienta, úpravu informací o pacientovi, sloučení dvakrát založených pacientů a vymazání pacientů.

Patient Selection se otevře po přihlášení k systému nebo po otevření požadovaného pracovního postupu.

Možnosti vyhledávání

Č.

Vysvětlení

Vyhledávací pole: Vložte jméno pacienta nebo jinou identifikační informaci.Vyberte filtr Local, chcete-li zobrazit pacienty, kteří jsou k dispozici v lokálním proxy úložišti DICOM.

Vyberte filtr PACS, chcete-li zobrazit pacienty, kteří jsou k dispozici vzdáleně v libovolném nakonfigurovaném systému PACS.

Vyberte filtr XBrain, chcete-li zobrazit pacienty, kteří jsou k dispozici vzdáleně v libovolném nakonfigurovaném adresáři XBrain.

Vyberte filtr CD/USB, chcete-li zobrazit pacienty, kteří jsou k dispozici na vloženém médiu CD/USB.

Vyberte filtr Browse, chcete-li zobrazit pacienty, kteří jsou k dispozici v aktuálně zvoleném adresáři.

Zvolte filtr Marked pro zobrazení pouze těch pacientů, které jste označili v aktuální relaci.

Zástupné znaky

Ve vyhledávacím poli pro získání seznamu pacientů je možné použít zástupné znaky. Například:

Vyhledávací řetězec

Výsledky

b

Všichni pacienti, jejichž příjmení začíná písmenem „b“

^b

Všichni pacienti, jejichž jméno začíná písmenem „b“

Ikony umístění úložiště

Ikony v Patient Selection signalizují, kde jsou uložena data pacienta. Pokud jsou data uložena na více než jednom místě, zobrazuje se více ikon. Pokud jsou data uložena pouze na místním zařízení, nezobrazuje se žádná ikona.

Ikona

Umístění úložiště datVlastní umístění úložiště (např. možnost Browse…)Umístění úložiště XBrain (proprietární formát společnosti Brainlab)


PACSQuentryPřipojené USB paměťové zařízeníVložený disk CD/DVDNadřazené úložiště DICOM (např. centrální server Brainlab)

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09