Origin Data Management

Obsah

Display Management

O nástroji Display Management

Display Management je součást aplikace Content Manager, která spravuje displeje a rozvržení displeje. Instalované aplikace se vizualizují a lze je spouštět a přepínat mezi displeji. Dále je možné pořizovat snímky obrazovky na těchto displejích. Je zde možné také kontrolovat různé funkce displeje.

Zamýšlené použití aplikace Display Management je:

  • Konfigurace obsahu displeje ve scénářích s několika displeji a rozvržení displeje (PiP, PaP, Quad)

  • Uložení konfigurace směrování (informace o rozvržení displeje a informace o směrování)

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09