Origin Data Management

Obsah

Jak exportovat plán

Krok

1.

Do klientského počítače vložte úložné médium.

2.

Na výchozí obrazovce otevřete aplikaci iPlan nebo požadovanou aplikaci Brainlab Element.

3.

Proveďte požadovaný úkon.

4.

Vyberte možnost Save and Export v okně iPlan Navigator plánovacího softwaru.

5.

Vyberte Export Location ze seznamu v dialogovém okně Export.

6.

Po dokončení exportu odeberte zálohovací médium z klientského počítače pomocí funkce systému Windows Safely Remove Hardware (Bezpečně odebrat hardware).

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09