Origin Data Management

Obsah

Jak manuálně nainstalovat certifikáty podepsané svým držitelem

Krok

1.

Otevřete webový prohlížeč (např. Internet Explorer) a zadejte webovou adresu (URL) portálu Origin Server.

Zobrazí se upozornění certifikátu zabezpečení.

2.

Vyberte možnost Continue to this website (not recommended) (Pokračovat na tuto stránku (nedoporučuje se)).

Zobrazí se přihlašovací stránka portálu Origin Server.

3.

Vyberte možnost Certificate error (Chyba certifikátu) v adresovém řádku prohlížeče.

Zobrazí se dialogové okno Untrusted Certificate (Nedůvěryhodný certifikát).

4.

Vyberte možnost View certificates (Zobrazit certifikáty).

Zobrazí se dialogové okno Certificate (Certifikát).

5.

Vyberte možnost Install Certificate… (Nainstalovat certifikát…).

Spustí se nástroj Certificate Import Wizard (Průvodce importem certifikátu).

Proveďte kroky ke stažení certifikátu, pak vyberte možnost Finish (Dokončit).

6.

Zobrazí se Security Warning (Upozornění zabezpečení).

Potvrďte bezpečnostní výjimku výběrem možnosti Yes (Ano):

7.

Po dokončení importu se zobrazí zpráva. Zvolte OK.

8.

Zavřete prohlížeč a pak jej znovu otevřete.

Upozornění zabezpečení se již nezobrazí a měl by se zobrazit symbol zamčeného zámku. Pokud zámek vyberete, stav certifikátu se zobrazí jako OK.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09