Origin Data Management

Obsah

Použití na tabletech

Použití portálu Origin Server na tabletech

Origin Server umožňuje konektivitu tabletů na základě standardu HTML5. Webový prohlížeč použitý na tabletových zařízeních musí tento standard splňovat, aby mohl umožnit navázání spojení.

Musíte se připojit k portálu Origin Server pomocí webového prohlížeče na vašem tabletu.

Kompatibilita

Origin Server je kompatibilní s:

  • prohlížeči kompatibilními se standardem HTML5;
  • systémem iPad iOS 7.0 a vyšší verzí.

Doporučení pro tablet

Při použití portálu Origin Server na tabletu se doporučuje:

  • použít prohlížeč s funkcí celé obrazovky;

  • přečíst si uživatelskou příručku výrobce.

Dotykové ovládání na iPadu

Aplikace Brainlab Elements, která je spuštěná na iPadu, nepodporuje gesta prováděná více prsty. Pokud tedy chcete zvětšit snímky, použijte tlačítko přiblížení a poté posuňte prst nahoru či dolů.

Chcete-li přenést dotyková gesta do aplikace, musíte se dotknout obrazovky na dobu cca 1-2 sekundy (např. vyberete posouvání, dotknete se obrazovky na dobu cca 1-2 sekundy a pak budete posouvat).

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09