Origin Data Management

Obsah

Syntaxe odkazu

Odkaz má tuto strukturu:

https://<umisteni>/IHEInvokeImageDisplay?requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

HodnotaPoznámky

https://<umisteni>

Server IHE, ke kterému se chcete připojit

IHEInvokeImageDisplay

Rozlišování malých a velkých písmen

requestType

Rozlišování malých a velkých písmen. Možné hodnoty:

  • PATIENT

  • STUDY

AnyParameter=AnyValue

Níže jsou uvedeny parametry dostupné pro jednotlivé typy

Například:

https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?requestType=PATIENT&patientID=033

Pokud studie/pacient nejsou v systému PACS nalezeny nebo neexistují, zobrazí se chyba 404 Not Found (404 Nenalezeno).

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09