Origin Data Management

Obsah

Spuštění aplikace iPlan

Při zobrazování portálu Origin Server se doporučuje použít prohlížeč s funkcí celé obrazovky.Krok

Přepínejte mezi maximalizovanou a standardní obrazovkou pomocí ikon na obrazovce .

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09