Origin Data Management

Obsah

Jak přesměrovat nové adresy URL na bývalou adresu / krátký název serveru (volitelné)

Tato část popisuje kroky pro nastavení přesměrování adresy URL portálu Origin Server z adresy URL, která nyní zahrnuje název FQDN (např. originserver.<nazevserveru>) na bývalou adresu, např. originserver.

Krok

1.

Přihlaste se k serveru Origin Server pomocí RDP jako uživatel s oprávněním místního správce.

2.

Spusťte IIS Manager (Správce IIS).

3.

Rozbalte položku, která patří k vašemu serveru (FQDN). Klikněte pravým tlačítkem na Sites (Weby) a zvolte Add Website… (Přidat web).

4.

V dialogovém okně Add Website (Přidat web):

  • Nastavte položku Site name/former address (Název webu / bývalá adresa) (např. originserver)
  • Nastavte položku Physical path (Fyzická cesta) (např. vytvořte adresář pomocí funkce Create Folder (Vytvořit složku) nebo vytvořte prázdnou složku v cestě Brainlab)
  • Nastavte název hostitele (např. origin)

5.

Potvrďte tlačítkem OK.

6.

V programu IIS Manager (Správce IIS) klikněte pravým tlačítkem na nově vytvořený web (např. origin).

  • Vyberte možnost Edit Bindings… (Upravit vazby…).

  • Kliknutím na Add (Přidat) vytvořte vazbu https pro origin

  • Změňte typ na https a zvolte nově vytvořený SSL certifikát

7.

Potvrďte tlačítkem OK.

8.

Znovu vyberte origin a vytvořte HTTP Redirect (Přesměrování HTTP) v nástroji IIS Manager (Správce IIS).

9.

Nakonfigurujte HTTP Redirect (Přesměrování HTTP).

Aktivujte zaškrtávací políčko pro Redirect requests to this destination (Přesměrovat požadavky do tohoto cílového místa) a do textového pole zadejte cílové místo.

Cíl závisí na serveru FQDN:

  • origin je krátký název serveru, <nazevvasidomeny> je vzorový název domény

  • $S$Q umožňuje během přesměrování zachovat parametry (např. QuickStartApp)

10.

V horní části pravého sloupce vyberte možnost Apply (Použít).

11.

Vyzkoušejte konfiguraci s těmito údaji:

http://origin -> https://origin.<nazevvasidomeny>

https://origin -> https://origin.<nazevvasidomeny>

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09