Origin Data Management

Obsah

Parametry pro typ požadavku = viewerType

Je možné definovat výchozí aplikaci, která se spustí s určitým pacientem. Závisí to na dostupných aplikacích, které jsou nainstalované na serveru, a na zákaznickém nastavení integračního scénáře.

Pro více informací kontaktujte technickou podporu Brainlab.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09