Origin Data Management

Obsah

Časté otázky o aplikacích portálu Origin Server

Časté otázky ohledně funkčnosti aplikací

Časté otázky

Návrh

Po kliknutí na tlačítko aplikace se aplikace nespustí.

Uživatel musí být přidán do skupiny Remote Desktop Users (Uživatelé vzdálené plochy). To lze učinit přímo nebo pomocí skupiny služby Active Directory.

Maximální množství dostupných relací zobrazených na portálu Origin Server je menší než počet zakoupených licencí.

Na serverech je porucha nebo nejsou po síti dostupné.

Zkontrolujte konfigurační soubor platformy Origin Server, zda jsou v seznamu uvedeny všechny servery a je povoleno vyrovnávání zatížení.

Client Check zobrazuje chybu u funkce Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše).

Tato chyba se může objevit, pokud používáte jiný prohlížeč než Internet Explorer.

Zkontrolujte prohlížeč a nastavení zabezpečení dle postupu.

Výkon aplikace

Časté otázky

Návrh

Výkon vybrané aplikace je pomalý.

Na portálu Origin Server se podívejte, kolik relací probíhá. Zbytečně spuštěné relace mohou zpomalovat výkon serveru. Pokud to bude nutné, mohou správci použít nástroj Session Manager k ukončení nepoužívaných relací, které byly nesprávně ukončeny.

Zkontrolujte položku Connection Quality na stránce Client Check a ověřte, že jsou rychlost stahování a doba odezvy dostatečné.

Pokud jste připojeni přes místní síť/intranet a výsledky kontroly Client Check nejsou dostatečné, obraťte se na svého správce IT, aby provedl nápravu síťového připojení. Pokud jsou výsledky testu Client Check dostatečné, lze zvýšit výkon aplikace povolením optimálního nastavení.

Pokud jste připojeni přes internet, mohou být problémy s výkonem zapříčiněné pomalým připojením odstraněny povolením optimálního nastavení internetu. Čas odezvy může navíc zkrátit použití předplacené služby „rychlá cesta“ nabízené mnoha poskytovateli internetu.

Relace portálu Origin Server je spuštěna, ale aplikace se neotevře a zobrazí se chyba.

Pokud Origin Server zobrazí chybovou zprávu, přečtěte si pozorně zobrazenou zprávu s vysvětlením. Možnými chybami jsou:

 • Chyba v licenci kvůli příliš velkému počtu otevřených relací.
 • Nejsou správně nastaveny cesty v konfiguračním souboru platformy Origin Server.
 • Uživatel nemá ve složce aplikací dostatečná přístupová práva.
 • V prostředí vyrovnávání zatížení: Musí se instalovat identický hardware serveru nebo identická konfigurace VM a identické verze softwaru Origin Server. Všechny instalované aplikace musí mít stejnou instalační cestu a soubory konfigurace na obou serverech musí být identické.

Moje aplikace se otevře správně pouze na jednom serveru.

Ověřte, že jsou aplikace na všech serverech ve společnosti instalovány stejně. Složka aplikace musí mít dostatečná přístupová práva na všech serverech.

Konfigurační soubor platformy Origin Server musí být na všech serverech taktéž identický.

Po kliknutí na tlačítko aplikace se objeví upozornění certifikátu.

Přečtěte si podrobnosti v dialogovém okně upozornění. Možnými důvody pro toto upozornění jsou:

 • Konfigurační soubor platformy Origin Server musí být stejný jako „obecný název“ v certifikátu. Chcete-li změnit buď obecný název, či název serveru, kontaktujte podporu společnosti Brainlab. Klient musí být schopen přiřadit změněné názvy serveru přes protokol DNS nebo hostitelský soubor.
 • V seznamu Certification Authorities (Certifikační autority) chybí odkaz. Připojte klienta k internetu, aby byla provedena aktualizace seznamu Certification Authorities (Certifikační autority).
 • Platnost certifikátu vypršela a musí být obnovena. O obnovení certifikátu požádejte technickou podporu společnosti Brainlab.

Sdílení relace a přenos dat

Časté otázky

Návrh

Chci exportovat data na můj pevný disk či je importovat z mého disku či USB flash disku, ale nemohu nalézt místní jednotky.

Ujistěte se, že byl USB flash disk do počítače zasunut před spuštěním relace.

Používá-li se režim připojení souboru RDP nebo ActiveX, uživatelé mají přístup k vyměnitelným jednotkám na klientském disku, avšak vyměnitelná jednotka musí být připojena před spuštěním vzdáleného připojení.

V dialogovém okně Remote Desktop Connection (Připojení ke vzdálené ploše) se ujistěte, že jste povolili zaškrtávací políčko pro export na místní diskové jednotky.

Po spuštění relace nemohu mapovat síťové jednotky obsahující pacientská data.

Ověřte, že má uživatel na síťových jednotkách přístupová práva ke čtení i zápisu.

Snažte se dostat k síťovému disku pomocí cesty Universal Naming Convention (Univerzální konvence pro názvy) (UNC) (běžný název v certifikátu není stejný jako \\<nazevserveru>\<NazevSdileni>).

Někdy je přihlašovací skript mapující síťovou jednotku na písmeno diskové jednotky příliš pomalý. Nastavte mapování jednotek v konfiguračním souboru aplikace Origin Server, aby software mapoval jednotku po každém spuštění relace místo přihlašovacího skriptu.

Při spuštění funkce Sdílení relací se cíl automaticky nepřipojuje.

Možné příčiny jsou:

 • Zásady domény přepsaly nastavení místního terminálového serveru.
 • Uživatel cílové relace nepřijal žádost o sdílení.
 • V prostředí vyrovnávání zatížení: Brána firewall zablokovala požadavek na sdílení relace na jiném serveru. Cílová relace bude poté odpojena.

Certifikace SSL při použití různých webových prohlížečů

Časté otázky

Návrh

Při otevření relace v prohlížeči Google Chrome obdržím upozornění bezpečnostního certifikátu.

Možná řešení:

 • Ověřte kompatibilitu prohlížeče/OS.
 • Vytvořte certifikát podepsaný svým držitelem podle místních nastavení internetu.

Při otevření relace v prohlížeči Firefox obdržím upozornění bezpečnostního certifikátu.

Firefox obsahuje separátní certifikační seznam mimo OS, který používáte. Doménu musíte k seznamu přidat ručně. Proveďte to pomocí FQDN (<nazevserveru>.<domena>.com)

Certifikace SSL při použití tabletů

Časté otázky

Návrh

Při otevření relace v prohlížeči Google Chrome obdržím upozornění bezpečnostního certifikátu.

Možná řešení: Pokud Origin Server používá certifikát podepsaný svým držitelem, ujistěte se, že certifikační autorita je známá klientskému počítači kontrolujícímu úložiště certifikátů na místním počítači (Trusted Certification Authorities (Důvěryhodné certifikační autority)).

Safari pro Windows

Časté otázky

Návrh

V prohlížeči Safari pro Windows nebylo možné ověřit kompatibilitu prohlížeče/OS.

Tato konfigurace nebyla plně otestována.

Pro nejlepší uživatelskou zkušenost používejte se systémem Windows Internet Explorer.

Tisk v HTML5

Časté otázky

Návrh

Při použití připojení HTML5 nemohu tisknout.

Ze seznamu dostupných tiskáren musíte vybrat položku Ericom AccessNow Printer.

Není-li tato možnost dostupná, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.

Číslo výrobku: 60919-77CS

Datum vydání: 2020-04-09